Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – wrzesień 2018

25 września 2018 r. (wtorek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
b) uchwalenia Statutu Gminy Bychawa.
2. Założenia do projektu budżetu gminy na 2019 rok.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Sprawy bieżące

25 września 2018 r. (wtorek) godz. 13.30 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) określenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Bychawa,
b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
d) uchwalenia Statutu Gminy Bychawa.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Sprawy bieżące

25 września 2018 r. (wtorek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) uchwalenia Statutu Gminy Bychawa.
2. Analiza komunalnego zasobu mieszkaniowego gminy Bychawa.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Sprawy bieżące.

25 września 2018 r. (wtorek) godz. 14.30 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) uchwalenia Statutu Gminy Bychawa
2. Współpraca z gminą partnerską.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Sprawy bieżące.

25 września 2018 r. (wtorek) godz. 15.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) uchwalenia Statutu Gminy Bychawa.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Sprawy bieżące.

25 września 2018 r. (wtorek) godz. 15.30 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) uchwalenia Statutu Gminy Bychawa.
2. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie.
3. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy.
4. Funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie gminy.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
6. Sprawy bieżące.