Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – wrzesień 2019

Komisja do spraw oświaty – 25 września 2019 r. (środa) godz. 11.45
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bychawa.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji – 25 września 2019 r. (środa) godz. 12.15
Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie petycji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej – 25 września 2019 r. (środa) godz. 12.45
Porządek posiedzenia:

 1. Współpraca z gminami partnerskimi.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 25 września 2019 r. (środa) godz. 13.15
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla uprawnionych członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Bychawa,
  b) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 25 września 2019 r. (środa) godz. 13.45
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Bychawa, Gmina Bychawa.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw budżetu i finansów – 25 września 2019 r. (środa) godz. 14.15
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2019,
  c) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.