Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – wrzesień 2020

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 30 września 2020 r. (środa) godz. 12.15
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) przyjęcia Lokalnego Programu Wsparcia Seniorów na lata 2020-2024.
 2. Funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 30 września 2020 r. (środa) godz. 13.30
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
  c) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw budżetu i finansów – 30 września 2020 r. (środa) godz. 14.00
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
  b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2020,
  c) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu,
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.