Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

image_pdfimage_print

21 listopada 2011r. (poniedziałek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Ocena realizacji usług komunalnych.
2. Sprawy bieżące

22 listopada 2011r. (wtorek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja na temat funkcjonowania Bychawskiego Centrum Kultury.
2. Informacja na temat funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na rok 2012.
4. Sprawy bieżące

23 listopada 2011r. (środa) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie gminy.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy na lata 2011-2015.
3. Sprawy bieżące.

24 listopada 2011r. (czwartek) godz. 13.30 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej.
2. Sprawy bieżące.

24 listopada 2011r. (czwartek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości.
2. Ocena realizacji inwestycji gminnych.
4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady
/-/
Grzegorz Szacoń