Henryk Dudziak

Wnioskodawca: Janusz Urban, Burmistrz Bychawy (2012)

Henryk Dudziak – Związany z oświatą od początku swojej pracy zawodowej. Od 1991 roku dyrektor Liceum Ogólnokształcącego, obecnie ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie. Od momentu objęcia tego stanowiska, szkoła zaczęła się dynamicznie rozwijać i radykalnie przeobrażać. Baza szkoły zaczęła się wzbogacać o nowe inwestycje: halę sportową wraz trybunami i zapleczem, ekologiczną kotłownię, nowoczesny internat, krytą pływalnię z pełnym zapleczem technicznym, wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią. Sukcesem H. Dudziaka było utworzenie z jego inicjatywy Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Orkiestra jest znana z licznych koncertów w kraju i za granicą. Wielkim osiągnięciem dla orkiestry i jej założyciela było przyznanie tytułu „Ambasadora Województwa Lubelskiego” za promocję kultury na Lubelszczyźnie. Ponadto, dzięki osobistemu zaangażowaniu H. Dudziaka, corocznie w szkolnym amfiteatrze organizowana jest Gala Orkiestr Dętych. H. Dudziak od roku 2002 jest też radnym Sejmiku Województwa Lubelskiego. Za swoją pracę i zaangażowanie zdobył zaufanie społeczeństwa, o czym świadczy posiadanie mandatu radnego w trzech kolejnych kadencjach. Obecnie, od 2010 r., pełni funkcję przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Henryk Dudziak