Hubal zaprasza gimnazjalistów!

image_pdfimage_printImage
ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ I WYKSZTAŁCENIE

W roku szkolnym 2008/2009 proponujemy podjęcie nauki
w następujących typach szkół:

TECHNIKUM – 4 lata
Kształci w kierunku:

 • technik mechanik
 • technik ekonomista
 • technik informatyk
 • technik logistyk
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik spedytor
 • technik mechanizacji rolnictwa

Liceum Profilowane – 4 lata
Kształci w profilach:

 • ekonomiczno-administracyjnym
 • usługowo-gospodarczym

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 3 lata
Kształci w zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • krawiec

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 2 lata

 • oddział wielozawodowy (sprzedawca, kucharz małej gastronomii, blacharz, malarz-tapeciarz, lakiernik)

 Nasza szkoła zapewni Ci:                               .

 • naukę w pracowniach wyposażonych w nowoczesne  pomoce dydaktyczne
 • życzliwość i zrozumienie u nauczycieli w każdej sytuacji życiowej
 • zakwaterowanie i wyżywienie w internacie
 • ukończenie kursu samochodowego
 • wybór atrakcyjnego zawodu