I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bychawie – 18 czerwca 2024 r.

image_pdfimage_print

Na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz 609 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bychawie, stanowiącego załącznik do Uchwały nr LXII/466/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bychawie (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 2543), zwołuję I sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bychawie, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz. 14:00  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Piłsudskiego 22.


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bychawie.
3. Stwierdzenie kworum.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bychawie,
b) stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bychawie.
c) stwierdzenia wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bychawie.
d) wyznaczenia kandydatów na opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bychawie.
5. Sprawy organizacyjne.
6. Zakończenie obrad I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bychawie.