II POWIATOWA KONFERENCJA SZKOLNICTWA SPECJALNEGO – Bychawa 2018

II POWIATOWA KONFERENCJA SZKOLNICTWA SPECJALNEGO

10 kwietnia 2018 r. – godz. 10.00
Bychawskie Centrum Kultury
Marszałka Józefa Piłsudskiego 34, Bychawa

dla rodziców, nauczycieli oraz osób zainteresowanych szkolnictwem specjalnym
* Prezentacja placówek kształcenia specjalnego
* Występ dzieci ze SOS W w Załuczu
* Porady rodziców – Kawiarenka Rodzice-Rodzicom
* Warsztaty tematyczne dla rodziców
– metoda EEG Biofeedbac,
– integracje sensoryczne,
– wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
– autyzm,
– ceramika,
– logo-rytmika,
– platforma badań zmysłów: widzę, słyszę, mówię

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY
Zapewniamy transport. Zgłoszenia pod numerem: 81 528 66 57

Powiat Lubelski
Zespół Szkół Specjalnych przy DSP w Matczynie
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bystrzycy
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu
Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie