II sesja Rady Miejskiej w Bychawie – 28 maja 2024 r.

image_pdfimage_print

Informuję, że II sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 28 maja (wtorek) 2024 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.


Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Zgłaszanie interpelacji.
3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
4. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie. Ocena zasobów pomocy społecznej.
5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
c) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu,
d) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Bychawa a Powiatem Lubelskim,
e) wyznaczenia przedstawiciela Gminy Bychawa do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach,
f) przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego do roku 2030 Jednostek Samorządu Terytorialnego Porozumienia Partnerskiego BYSTRZYCA,
g) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bychawy,
h) zmian w uchwale budżetowej na rok 2024.
7. Sprawy organizacyjne.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Łukasz Sobaszek


Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – KLIKNIJ TUTAJ!