II sesja Rady Miejskiej w Bychawie

Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Bychawie. W programie ślubowanie burmistrza, powołanie komisji i przewodniczących. 
Porządek posiedzenia II sesji Rady Miejskiej w Bychawie w dniu 14 grudnia 2010 r. (wtorek godz. 15.00)

1. Otwarcie obrad sesji.  
2. Złożenie ślubowania przez Burmistrza.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) powołania komisji do spraw budżetu i finansów,
b) powołania komisji do spraw oświaty,
c) powołania komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej,
d) powołania komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy,
e) powołania komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych,
f) powołania komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia,
g) powołania komisji rewizyjnej,
h) stwierdzenia wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej,
i) stwierdzenia wyboru przewodniczącego komisji do spraw budżetu i finansów,
j) stwierdzenia wyboru przewodniczącego komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych,
k) stwierdzenia wyboru przewodniczącego komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji,  kultury, sportu i współpracy międzynarodowej,
l) stwierdzenia wyboru przewodniczącego komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy,
ł) stwierdzenia wyboru przewodniczącego komisji do spraw oświaty,
m) stwierdzenia wyboru przewodniczącego komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia,
n) warunków wynagradzania Burmistrza Bychawy.
6. Sprawy bieżące.
7.  Zakończenie obrad sesji.