II Turniej Sołectw o Puchar Burmistrza Bychawy

image_pdfimage_print

Zapraszamy do wzięcia udziału w II Turnieju Sołectw w Piłkę Nożną o Puchar Burmistrza Bychawy, który zostanie rozegrany podczas Dożynek Gminnych, 26 sierpnia na stadionie miejskim. Współorganizatorem rozgrywek jest Bychawski Ludowy Klub Sportowy „Granit”.
Prosimy o zgłaszanie drużyn (liczba zawodników na boisku 5 + bramkarz) do dn. 20 sierpnia br.
Warunkiem wzięcia udziału w rozgrywkach jest zamieszkiwanie zawodników z drużyny na terenie danego sołectwa. Karty zgłoszenia drużyn są dostępne u sołtysów.
Więcej informacji:Monika Głazik i Marek Matysek tel. 81 5660144 (gazeta@bychawa.pl)

Regulamin Turnieju sołectw o Puchar Burmistrza DOŻYNKI 2012

§1

Uprawnienia zawodników do gry
1. W turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy zamieszkujący lub pochodzący z danego sołectwa, którzy ukończyli 15 rok życia. Za zawodników niepełnoletnich podczas trwania turnieju odpowiadają kapitanowie drużyn.

2. Zawodnicy w porozumieniu z lekarzem rodzinnym zobowiązani są do złożenia oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w rywalizacji sportowej. Oświadczenia zobowiązany jest zebrać kapitan, który poprzez swój podpis na liście startowej potwierdza spełnienie wymogu.
3. Zawodnik zostanie dopuszczony do gry, jeżeli będzie posiadał obuwie i odzież sportową przystosowaną do gry w piłkę nożną (dopuszczalne obuwie: „halówki”, „turfy”, „lanki”)

§2

Podstawowe przepisy
1. Czas gry – 2 x 7 min.
2. Pierwsza runda turnieju odbędzie się w systemie grupowym, po rozgrywkach grupowych nastąpi faza pucharowa. Liczba zespołów w grupach zależna będzie od liczby zgłoszonych drużyn.
3. Liczba zawodników – 6 (5+bramkarz)
4. Zmiany w „systemie hokejowym” dokonywane podczas przerw w grze
5. Nie obowiązuje przepis o spalonym
6. W spotkaniach rozgrywanych w „systemie pucharowym”, jeżeli mecz w regulaminowym czasie zakończy się wynikiem nierozstrzygniętym, sędzia zarządza dogrywkę 2 x 3 min.
Jeżeli po dogrywce mecz w dalszym ciągu będzie nierozstrzygnięty następuje konkurs rzutów karnych – 3 karne dla każdej drużyny.
7. W przypadku otrzymania czerwonej kartki przez zawodnika, zespół gra w osłabieniu przez 2 minuty, a ukarany zawodnik nie może grać do końca spotkania. W przypadku poważnego naruszenia zawodnik może być zawieszony na kolejny mecz albo zdyskwalifikowany do końca turnieju. O karach decydują organizatorzy.
8. W pozostałych przypadkach obowiązują przepisy gry w piłkę nożną PZPN.

§3

Postanowienia końcowe
Wszelkie zastrzeżenia i protesty dotyczące turnieju rozpatrywane będą w czasie trwania turnieju.
Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączność interpretacji niniejszego regulaminu oraz moją prawo podejmowania wiążących decyzji w sprawach dotyczących turnieju nie ujętych w niniejszym regulaminie.