III Regionalny Konkurs Recytatorski Twórczości Kajetana Koźmiana pod Honorowym Patronatem Burmistrza Bychawy – zaproszenie

„Szukajcie szczęścia drugich, a znajdziecie swoje.”

K. Koźmian, Ziemiaństwo polskie, Pieśń IV

Pod tym hasłem, dnia 10. marca 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Kajetana Koźmiana w Bychawce odbędzie się III Regionalny Konkurs Recytatorski Twórczości Kajetana Koźmiana pod Honorowym Patronatem Burmistrza Bychawy. Konkurs adresowany jest do uczniów klas starszych szkół podstawowych (V-VIII) i szkół średnich.

Głównym celem konkursu jest popularyzowanie twórczości autorów, którzy pisali w okresie działalności literackiej Kajetana Koźmiana oraz przybliżenie sylwetki poety, pamiętnikarza, publicysty, męża stan, tak blisko związanego z naszym regionem, urodzonego bowiem w Gałęzowie, zamieszkałego i tworzącego w Piotrowicach, pochowanego na cmentarzu w Bychawce.

Ponadto pragniemy, aby udział w konkursie dał możliwość rozwijania uzdolnień recytatorskich dzieci i młodzieży, upowszechniał kulturę żywego słowa i integrował uczniów ze szkół z najbliższego regionu. Mamy nadzieję, że dzięki uczestnikom konkursu, wybrane utwory, pochodzące z końca XVIII wieku oraz I połowy XIX wieku ponownie zachwycą swoim pięknem, a występy uczniów pozwolą odkryć talenty recytatorskie. Do powyższej informacji dołączamy regulamin.

Organizatorzy

Załącznik