3. sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 15 grudnia 2014 r.

image_pdfimage_print

o godz. 9.00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z II sesji.
3.Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.
6. Prezentacja projektu budżetu gminy na 2015 rok.
7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie obrad sesji.

Wiceprzewodniczący Rady
Andrzej Pietrzak