Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy – materiały MEiN

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy. W materiale zostały przybliżone najważniejsze kwestie związane z kontynuowaniem studiów oraz kariery naukowej w Polsce. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

W załączeniu przekazujemy materiały przygotowane przez MEiN. Znajdą je Państwo także na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy.

Załączniki:

  1. Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy – materiał w języku polskim – plik pdf
  2. Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy – informacja w języku ukraińskim cz. I
  3. Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy – informacja w języku ukraińskim cz.II
  4. Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy – materiał w języku ukraińskim – plik pdf
  5. Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy – informacja w języku polskim i ukraińskim cz. II
  6. Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy – informacja w języku polskim cz. II
  7. Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy – informacja w języku polskim i ukraińskim cz. I
  8. Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy – informacja w języku polskim cz.I
  9. Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy – grafika informacyjna