Informacja o bezpłatnym wsparciu doradczo-szkoleniowym dla organizacji pozarządowych z Lubelszczyzny oraz osób działających na rzecz III sektora

image_pdfimage_print

Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych z Lubelszczyzny oraz osób poszukujących porady prawnej działających w ramach III sektora.

Projekt przewiduje szereg działań m.in.:
1. Szkolenia „Profesjonalizacja III sektora” dla 120 osób, zajęcia prowadzone w trybie wieczorowym i weekendowym,

– Zarządzanie organizacją: zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi, strategia rozwoju,
– Finanse, księgowość i fundusze UE dla NGO,
– Pozyskiwanie i aktywizacja członków,
– Aspekty prawne: zakładanie i funkcjonowanie NGO.
2. Spotkania z doradcami prawno-organizacyjnymi i finansowymi w siedzibie organizacji pozarządowych i siedzibie biura COP.

3. Opracowanie kompleksowego Indywidualnego Planu Rozwoju organizacji
4. Spotkania aktywizujące nt. tworzenia nowych inicjatyw obywatelskich
5. Działania informacyjne i pomoc dla NGO w ramach biura COP
6. Opracowanie i wydanie przewodników po organizacjach pozarządowych z terenu każdego powiatu woj. lubelskiegoProjekt skierowany jest do organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych z Lubelszczyzny oraz osób poszukujących porady prawnej działających w ramach III sektora.

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie www.cop.lubelskie.pl