PIERWSZE POSIEDZENIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH — kopia