informacja o projekcie

image_pdfimage_print

Urząd Miejski w Bychawie realizuje projekt

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bychawa”

Numer projektu POIG.08.03.00-06-053/13  umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-06-053/13-00 w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakończenie projektu planowane jest na 30.06.2013.

 

CEL DZIAŁANIA

  1. Celem Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
  2. Celem ogólnym projektu jest zapewnienie przez okres Projektu (oraz przez kolejne 5 lat po zakończeniu projektu w okresie jego trwałości) pełnosprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym w Gminie Bychawa 50 gospodarstw domowych i 9 jednostkom podległym(20 komputerów).
  3. Projekt obejmuje następujące typy działań:
  • Zapewnienie 50-ciu Beneficjentom Końcowym sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
  • Zapewnienie pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w lokalu użytkowanym przez dane gospodarstwo domowe.
  • Zapewnienie pomocy technicznej w zakresie eksploatacji sprzętu w trakcie realizacji Projektu.
  • Zapewnienie dostępu do Internetu w trakcie trwania Projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu dla 50 Beneficjentów Końcowych.
  • Szkolenie dla 50 Beneficjentów Końcowych z zakresu obsługi komputera i Internetu.
  • Wyposażenie 9 jednostek podległych Gminie Bychawa w sprzęt komputerowy.

loga projektowe wykluczenie cyfrowe