Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

OSSO. 524.3.2018,  Bychawa, 11.07.2018 r.

Burmistrz Bychawy informuje, że rozstrzygnięty został  konkurs ofert na realizacje zadań Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

– Zadanie 1 – „Zorganizowanie bychawskich półkolonii letnich-profilaktycznie, zdrowo i sportowo” ,

– Zadanie 2 – „Zorganizowanie obozów profilaktycznych, na których będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży”.

Burmistrz Bychawy po zapoznaniu się z protokołem Komisji konkursowej przyznał dotację następującym oferentom:

  1. Stowarzyszenie Razem dla Kultury w kwocie 20 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy) – „Zorganizowanie bychawskich półkolonii letnich-profilaktycznie, zdrowo i sportowo” (zadanie 1),
  2. Bychawski Ludowy Klub Sportowy „Granit” w kwocie 11 000,00 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy) – „Zorganizowanie obozów profilaktycznych, na których będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży” (zadanie 2),
  3. 2. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – w kwocie 2 500 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset) – „Zorganizowanie obozów profilaktycznych, na których będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży” (zadanie 2).

Burmistrz Bychawy

Janusz Urban

źródło: http://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=1273623

Załączniki: