Informacja w sprawie realizacji dodatku osłonowego

Drukuj artykuł

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie realizuje zadania określone w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Zainteresowanych z terenu gminy Bychawa zapraszamy do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 22 lub do zapoznania się z informacją na stronie internetowej: www.opsbychawa.pl