INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 15 stycznia 2021 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) informuję, że z dniem 15 stycznia 2021 r. weszło w życie
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 91),
wskazujące nowe uregulowanie w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
W wyżej wymienionym rozporządzeniu zmieniającym wprowadzono zmiany polegające m.in. na wydłużeniu terminu obowiązywania ograniczeń ustanowionych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2316, z późn. zm.) – do dnia 31 stycznia 2021 r. oraz określono katalog
osób objętych szczepieniem ochronnym przeciwko COVID-19 w ramach
etapu „0” oraz „I”.
Ponadto wprowadzono inne uregulowania w zakresie ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

WOJEWODA LUBELSKI
/-/
Lech Sprawka