Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie zaprasza na bezpłatne badania w kierunku boreliozy

Autorstwa Hannah Garrison – en:User:Jongarrison, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4282309

Do projektu „Profilaktyka boreliozy z Lyme wśród mieszkańców województwa lubelskiego” będą kwalifikowane osoby:

  • z terenu województwa lubelskiego
  • w wieku aktywności zawodowej*
  • narażone na pokłucie przez kleszcza w trakcie wykonywania pracy zawodowej czy rekreacji.

Do grup szczególnie narażonych należą m.in. rolnicy, leśnicy, myśliwi.

U osób zakwalifikowanych zostaną wykonane bezpłatne badania w kierunku boreliozy metodą ELISA (IgM i IgG), wyniki badań zostaną skonsultowane z lekarzem.

W przypadku uzyskania wyniku dodatniego lub wątpliwego uczestnicy projektu zostaną skierowani na badania w kierunku boreliozy metodą Western biot (IgM i IgG). Wyniki badań zostaną skonsultowane przez lekarza chorób zakaźnych.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej www.imw.lublin.pl w zakładce Projekty oraz pod numerami telefonów: 81 71 84 573 lub 81 71 84 530.

*aktywna zawodowo osoba w wieku 15 lat i więcej (osoba pracująca albo pozostająca bez zatrudnienia ale poszukująca pracy i zainteresowana jej podjęciem)