Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

image_pdfimage_print

Burmistrz Bychawy informuje, że od dnia 30 czerwca 2014 roku inspektorzy terenowi z firmy GREENLYNX przeprowadzać będą na terenie gminy inwentaryzację wyrobów zawierających azbest (powierzchni dachowych pokrytych eternitem, płytami karo, składowanych na posesjach wyrobów azbestowych oraz innych) na zasadach pomiarów i ankietyzacji. Inwentaryzacji poddane będą wszystkie budynki na terenie gospodarstw (mieszkalne, gospodarcze itp.)

 

 

W związku z powyższym właściciele oraz zarządcy nieruchomości proszeni są o udzielanie pomocy inspektorom terenowym wykonującym w/w. inwentaryzację i przekazywanie im informacji o wyrobach azbestowych, znajdujących się na posesjach. Ponadto właściciele nieruchomości proszeni są o zamknięcie zwierząt domowych.

Inspektorzy terenowi wykonujący pomiary będą posiadali upoważnienie Burmistrza Bychawy.

2014-06-25 green lynks