Inwestycje 2003-2005

image_pdfimage_print

 

 

Inwestycje w mieście

 

Nazwa zadania

Opis zadania – lata realizacji

Poniesione koszty (zł)

 
 

2003

2004

2005

 

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Lubelskiej w Bychawie

Budowa linii kablowej o dł. 461 mb z 19 oprawami świetlnymi.

 

 

122.227,18

 

Budowa
ul. Koźmiana – III etap i IV etap

Jezdnia o dł. 64 mb, szer. 5 m; jednostronny chodnik wraz ze zjazdami na 6 posesji o łącznej pow. 111 m2

Jezdnia o dł. 102 mb, chodnik – 96,4 m2, oraz zjazdy – 33,2m2,

 

47.290,57

(III etap)

 

110.951,29

(IV etap)

 

Modernizacja wjazdu z ul. Piłsudskiego

Przebudowa wjazdu z drogi powiatowej (ul. Piłsudskiego) na osiedle Spółdzielni Mieszkaniowej o pow. 100,7 m2, szer. 5 m, dł. 18 mb, ułożenie opaski chodnikowej z płytek i krawężnika.

 

 

17.442,47

 

Budowa kanalizacji sanitarnej od kanału K-1-1, ul. Rataja do ZSZ Nr 1 w Bychawie przy ul. Reymonta

Opracowano projekt budowlany, zakładający budowę kanalizacji małośrednicowej o dł. 1.382 mb wraz z 5 przykanalikami o dł. 225,5 mb i uzyskano pozwolenie.

Budowa kolektora sanitarnego

Długość sieci kanalizacji z przyłączami – 1 601,5 m.

 

 

271.474,12

w tym

z budżetu gminy

23.557,60

 

Odbudowa ul. Podwale

Opracowano projekt budowlany na przebudowę drogi.

Opracowano dokumentację budowlaną i uzyskano pozwolenia na budowę

Złożono wniosek o dofinansowanie z działania 3.2 ZPORR. Planowany koszt całkowity: 289.991,76 w tym ZPORR – 216.438,87

budżet państwa -28.858,51

budżet gminy – 43.287,78

W dniu 14.12.2005 r. podpisano umowę z Wojewodą.

Realizacja inwestycji zaplanowana na 2006 r.

Dotychczas wydano

22.416,00

 

Remont chodnika przy Urzędzie Miejskim od strony ul. Partyzantów

nawierzchnia z kostki cementowej – 420,15 m2

wymiana krawężników,

 

 

 

31.800,92

 

Remont chodnika, ul. Lubelska

nawierzchnia z kostki cementowej – 239 mb (375 m2)

nawierzchnia z kostki cementowej – 384 mb (588 m2)

 

budżet gminy:

3.974,00

(2003)

 

47.669,00

(2004)

 

Remont zatoki, ul Piłsudskiego

nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej –

277,75 m2

Na remonty chodników przy ul. Piłsudskiego gmina Bychawa przekazała niezbędny materiał (kostka, obrzeża, krawężniki)

 

10.000,00

(2003)

 

ul Mickiewicza

remont chodnika

 

 

48.063,00

 

ul. Piękna

Remont chodnika – nawierzchnia z kostki cementowej –  616,8 m2

koszt- 45.458,15 zł

Remont jezdni – nawierzchnia z masy mineralno – asfaltowej na odcinku 0,19 km, pow. 1060,7 m2 , koszt – 44.898,00

 

90.356,15

 

ul. Kościuszki

Remont chodnika – nawierzchnia z kostki cementowej – 350,6 m2

Koszt 31.033,08 zł

Remont jezdni – nawierzchnia z masy mineralno – asfaltowej na odcinku 0,096 km, pow. 626,17 m2 , koszt – 24.106,00 zł

 

55.139,08

 

Remont chodnika, ul. Ściegiennego

nawierzchnia z kostki cementowej – 110,0 m2

 

 

11.644,34

 

ul. Piłsudskiego

 

 

Wymiana krawężników

 

 

Remont chodnika ul. Prusa – ul. Ks. D. Maja

nawierzchnia z kostki cementowej – 39,0 m2

 

 

2.998,68

 

Remont chodnika, ul. Armii Krajowej (koło straży pożarnej)

 

nawierzchnia z kostki cementowej – 41,23 m2, obrzeża 10,5 mb, krawężniki 10,50 mb

 

 

2.949,63

 

Remont chodnika, ul. Armii Krajowej (przy przedszkolu)

nawierzchnia z kostki cementowej – 59,3 m2, obrzeża – 7mb

 

 

5.139,49

 

Remont chodnika przy UM, od strony ul Piłsudskiego Remont parkingu przy UM

nawierzchnia z kostki cementowej – 20,6 m2

wymiana krawężników – 85,2 mb

nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej z oznakowaniem

 

 

 

2.354,00

 

 

4.817,34


31.776,06

 

Remont budynków UM

przy ul. Piłsudskiego

przy ul. Prtyzantów

 

 

 

36.000,00

12.700,00

 

Remont kanału deszczowego, ul. Chopina

Wymiana kręgów na długości 10 mb.

 

 

6.912,47

 

Modernizacja ujęcia wody w Bychawie

.

Zaprojektowano i wprowadzono technologię uzdatniania wody, zainstalowano najnowocześniejszy system komputerowy, który prowadzi wizualizację procesów uzdatniania, wykonano prace remontowe

 

806.086,79

 

ul. Batorego

.

Remont chodnika – nawierzchnia z kostki cementowej, pow. 462,79 m2

Koszt – 57.215,00

Remont jezdni – nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej na odcinku 0,1368 km, pow. 815,95 m2,

koszt – 30.903,00 zł

 

88.118,00

 

ul. Dąbrowskiego

 

Remont chodnika – nawierzchnia z kostki cementowej pow. 341,5 m2 koszt – 32.778,00 zł

Remont jezdni – nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej na odcinku 0,1328 km, pow. 774,25 m2,

koszt – 34.077,00 zł

 

66.855,00

 

Remont ul Szkolnej

 

Ułożenie warstwy z masy asfaltowej – 293,7 m2, remont cząstkowy nawierzchni masą 2,2 tony

 

11.321,62

 

Remonty cząstkowe nawierzchni na terenie miasta

 

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową – 44,07 tony

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową

26.882,70

(2004)

 

26.068,00

(2005)

 

Rów odwadniający przy ul. Powstańców Warszawy

 

Wykopanie rowu o dł. 99 m oraz wykonanie przepustu z kręgów o dł. 4 m.

 

12.200,00

 

Park przy ul 11 listopada oraz Park w Podzamczu

rekonstrukcja źródeł w parku

uruchomienie oświetlenia (11 sztuk opraw parkowych)

Uruchomiono oświetlenie (pozostałe oprawy), prace z tym związane wykonali nieodpłatnie pracownicy Posterunku Energetycznego.

Prace porządkowe w obu parkach w ramach programu „Renowacja Starych Parków Lubelszczyzny”

 

12.664,00

2.682,00

 

Park przy ul Marsz. Piłsudskiego

Zakupiono oprawy parkowe (11 szt.) i uruchomiono oświetlenie. Prace związane z montażem i uruchomienie wykonali pracownicy Posterunku energetycznego w Bychawie.

 

 

2.463,00

 

Oświetlenie ulicy Rataja

 

Opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę

 

3.750,00

 

Budowa ul. Grota Roweckiego

 

Wykonano podział geodezyjny

Wykupiono działkę od K.Kurleja – łączna kwota wydatków – 5.606,43

Ewentualny przyszły projekt powinien zawierać branże:

-sanitarną (kanalizacja deczowa) ok. 7.000,- zł

– drogową ok. 6.000,-zł

5.606,43

 

Budowa spięcia wodociągu – ul. Marsz. Piłsudskiego

 

 

Opracowano dokumentację budowlaną i 4.11.2005 r. uzyskano pozwolenie na budowę

Dotychczasowy koszt

4.129,00

 

 

Strony: 1 2 3 4 5