Inwestycje 2003-2005

image_pdfimage_print

 

Inwestycje na terenie sołectw

 

Nazwa zadania

Opis zadania – lata realizacji

Poniesione koszty (zł)

 
 

2003

2004

2005

 

Modernizacja drogi Wola Gałęzowska

odcinek o dł. 250 mb

 

 

35.356,65

 

Modernizacja drogi w Podzamczu

odcinek o dł. 200 mb

odcinek o dł. 250 mb

Złożono wniosek o dofinansowanie modernizacji 300 mb drogi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – wniosek nie uzyskał dofinansowania

64772,75

 

Budowa oświetlenia drogowego – Wola Gałęzowska (ciągu drogi wojewódzkiej nr 834)

Linia napowietrzna odł. 520 mb z 11 oprawami świetlnymi

 

 

41.382,76

 

Modernizacja drogi Łęczyca

 

odcinek o dł. 785 mb

Złożono wniosek o dofinansowanie modernizacji 0,5 km drogi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – wniosek nie uzyskał dofinansowania

121.430,50

 

Remont drogi Osowa – Kol.

 

odcinek o dł. 750 mb

 

100.706,03

 

Remont drogi Zaraszów – Kol.

 

odcinek o dł. 500 mb + przepust Φ1500

odcinek o dł. 500 mb

152.310,44

 

Remont drogi St. Wieś Druga

 

odcinek o dł. 140 mb

 

22.938,38

 

Remont drogi Wola Duża

 

 

odcinek o dł. 570 mb

110.743,05

 

Dostawa materiałów drogowych na remonty dróg gminnych

1.7501 kruszywa drogowego 1.6501 mieszanki sortowanej

1 2151 kruszywa drogowego 1 215 t mieszanki sortowanej

1.375 t kruszywa drogowego 9001 mieszanki sortowanej

286.263,50

 

Udrożnienie koryta rzeki Gałęzówki

oczyszczono odcinek rzeki o dł. 6.050 mb

 

 

ok. 678.000,00

 

Grodzany

 

 

Remont chodnika –  nowa nawierzchnia z kostki cementowej

 

 

Droga powiatowa: Osmolice – Bychawka-Bychawa

 

dofinansowanie do projektu budowlanego

 

30.000,00

 

Drogi powiatowe: Gałęzów – Kowersk – Wola Duża – Osowa

 

 

dofinansowanie do prac remontowych

145.000,00

 

Droga powiatowa: Budowa chodnika w sołectwie Grodzany

 

 

dofinansowanie do zakupu materiałów drogowych

ok. 64.000,00

 

Przebudowa drogi Wandzin -Zadębie

 

opracowano projekt budowlany; zaprojektowano przebudowę nawierzchni na odcinku od ul. Lubelskiej do dr. Bychawa – Olszowiec oraz jednostronny chodnik o szerokości 2 m na całej długości drogi

 

37.431,10

 

Droga wojewódzka Budowa chodnik w m. Stara Wieś

 

 

Opracowano dokumentację budowlaną i 28.08.2005 r. uzyskano pozwolenie na budowę chodnika (długość 1400 mb) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 842

22.072,00

 

Modernizacja drogi w Starej Wsi Trzeciej (długość 05 km)

 

 

Zmodernizowano odcinek drogi o dł. 180 mb, szer. 3 m, ustawiono przepust Φ100 i ułożono nawierzchnię z masy mineralno-asfaltowej

42.888,00

 

Budowa sieci gazowych w m. Bychawka I, II, III

 

 

Opracowano dokumentację budowlaną i wystąpiono o pozwolenie na budowę

Ponownie złożono wiosek o pożyczkę do WFOŚiGW na 2006 r. (wnioskowana kwota pożyczki – 725.600,00 zł)

46.520,00

 

 

 

Strony: 1 2 3 4 5