Inwestycje 2003-2005

image_pdfimage_print

 

 

 

Inwestycje w oświacie

 

Nazwa zadania

Opis zadania – lata realizacji

Poniesione koszty (zł)

 

 

 
 

2003

2004

2005

 

Budowa hali sportowej przy Gimnazjum
Nr 1 w Bychawie

Hala sportowa przy Gimnazjum i SP w Bychawie o pow. 90 m 2 i wymiarach
36m x 18m, wys. 8m. z zapleczem sanitarnym i galerią widokową.

 

 

2.315.822,60

 

Gimnazjum nr 1 w Bychawie

 

 

Dofinansowanie do prac związanych z przygotowaniem boiska szkolnego

Zakup komputera do księgowości

 

 

Remonty Szkoły Podstawowej w Bychawie

 remont kotłowni

 zakup wyposażenia do kuchni oraz stołówki

wymiana okien

 ułożenie kostki wokół budynku

remont wjazdu do szkoły, ul. Szkolna (ułożono nawierzchnię z masy asfaltowej –

293, 77 m2)

W ramach środków budżetowych wykonano następujące prace:

wyłożono korytarz wykładziną antypoślizgową

zakupiono farby na malowanie sal lekcyjnych i korytarza szkolnego

zakupiono i wymieniono drzwi w świetlicy i bibliotece szkolnej

zakupiono multimedialny rzutnik pisma

1000 zł przeznaczono na budowę terenów zielonych

(2003 r.):

 136.098

 84.422

 70.500

 37.500

 

(2004 r.):

11.322,00

 

Przedszkole nr 1 w Bychawie

zakup nowego pieca c.o.

Remont chodnika przy przedszkolu, przekazano materiały: kostkę i obrzeża

 

13.800

(koszt zakupu pieca)

 

Autobus szkolny

 

Otrzymano nowy autobus szkolny zgodnie z umową zawartą z MENiS

 

 

 

Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Bychawce

na kwotę: 49.244,00

na kwotę: 24.880,00

 

74.124,00

 

Szkoła Podstawowa w Woli Gałęzowskiej

 

Wymiana okien w budynku na kwotę: 79.976,00

Dostawa, montaż, i uruchomienie pracowni komputerowej

Montaż alarmu w pracowni komputerowej

Wykonanie i montaż kraty zabezpieczającej drzwi w pracowni komputerowej

Drobne remonty: malowanie drzwi do klas, odnowienie pomieszczenia dla palaczy, naprawa uszkodzonych rynien

2004 r.:

79.976,00

 

Szkoła Podstawowej w Zaraszowie

 

Wymiana okien w budynku

na kwotę: 9.707,00

Pomalowano prawie wszystkie pomieszczenia. Koszt zakupu farb i materiałów wyniósł około 700 zł. Zabezpieczono również dach na komórkach przed przeciekaniem kładąc papę – koszt 300 zł. Pomalowane zostały również otwory okienne i drzwiowe w komórkach na opał

9.707,00

 

 

 

 

Strony: 1 2 3 4 5