Inwestycje 2003-2005

image_pdfimage_print

 

Inne inwestycje ważne dla mieszkańców miasta i gminy

 

Nazwa zadania

Opis zadania – lata realizacji

Poniesione koszty (zł)

 
 

2003

2004

2005

 

Modernizacja (odbudowa) zalewu „Podzamcze”

Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na prace remontowe.

Naprawiono i wzmocniono groblę czołową zbiornika palisadą drewnianą na dł. 190 mb.

Budowa pomostu rekreacyjno-wędkarskiego o dł. 55 m i szer. 1,80 m,

wykonanie palisady przeciwerozyjnej,

wykonanie drogi dojazdowej na groble, odmulenie zbiornika, wykonanie kładki na wyspę, remont rowu odpływowo-dopływowego, remont pomostów wędkarskich (nowe pomosty), kładka przez rzekę Gałęzówkę

Dojście nad zalew (od ul. Podwale) do kładki na rzece Gałęzówce utwardzone łytami żelbetowymi wyrównane masą asfaltową

7.975,27

(2003)

 

460.240,02

(całość inwestycji)

 

Modernizacja (przebudowa) stadionu sportowego wraz z budową parkingu

I etap

Utwardzono płytami typu MONO odcinek wzdłuż ul. Sportowej o pow. 606 m2 .Opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę parkingu wraz z adaptacją przyległego odcinka ul. Sportowej.

Zlecono opracowanie projektu budowlanego na kompleksową modernizację stadionu. Termin zakończenia prac projektowych planowano na 15.03.2004 r.

I etap projektowy na przebudowę trybun sportowych wraz z zadaszeniem został już wówczas ukończony.

I etap

Wykonano roboty: rozbiórkowe, ziemne, betonowe, montażowe widowni, skarpę trybun montaż krzesełek.

Dł. trybun – 92 m,

Szer. – 7,88 m.

Ilość miejsc siedzących – 528

(6 sektorów po 88 krzesełek)

 

Dokonano remontu dróg w rejonie stadionu – naprawy bieżące i wyrównanie nawierzchni.

II etap

Złożono wniosek o dofinansowanie z działania 3.5.1 ZPORR (Przewidywany koszt całkowity: 2.281.035,31 zł w tym 1.595.193,65 z e środków ZPORR, 685.841,66 to środki własne). Wniosek odrzucono. W 2006 r. ponownie złożono wniosek o dofinansowanie ze środków ZPORR

 

I etap

41.985,35

(budowa parkingu)

 

535,50

(2003)

 

Wartość całej inwestycji –

269.066,05 w tym z budżetu gminy – 176.913,72

9.775,00

(remont dróg w rejonie stadionu)

 

Zakup i remonty wiat przystankowych

Zakupiono 14 szt. nowych wiat (szklanych) Wyremontowano 8 szt. starych

Zakupiono 5 szt. nowych wiat (szklanych)

 

69.570,72

 

Szpital Powiatowy w Bychawie

Gmina dofinansowała zakup karetki reanimacyjnej

Gmina przekazała dotację dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie projektu rozbudowy szpitala w Bychawie

 

90.000,00

(2003)

 

30.000,00

(2004)

 

Komisariat Policji w Bychawie

Gmina dofinansowała zakup samochodu dla Policji

Gmina dofinansowała zakup samochodu dla Policji

 

15.000,00

(2003)

 

7.000,00

(2004)

 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bychawie

 

 

Opracowano dokumentację budowlaną i uzyskano pozwolenie na budowę.

Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków ZPORR i pożyczkę z NFOŚiGW

62.907,00

 

Uruchomienie oświetlenia, wymiana opraw żarówek

Wymiana opraw żarówek:

Bychawa (ul. Piłsudskiego, całe osiedle koło Szkoły Podstawowej, ul. Podwale, ul. Kopernika, ul. Sportowa, ul. Armii Krajowej)

Stara Wieś w okolicach Szkoły Podstawowej

Wola Gałęzowska koło Szkoły Podstawowej   i Domu Dziecka

Wymiana opraw i uruchomienie oświetlenia:

Gałęzów

Gałęzów Hektary

Gałęzów Pierwsza Kolonia

Gałęzów Druga Kolonia

Kosarzew Kolonia

Zaraszów

Kowersk I i II

Bychawka Druga

Bychawka C

Wincentówek II

Olszowiec Kolonia

Podzamcze

Zadębie

Wymieniono na terenie miasta i gminy ogółem 300 szt. lamp na ogólną wartość ok. 93.000,00 zł

 

 

Zakup pojemników i kontenerów na odpady

46 szt. kontenerów 20 szt. pojemników 20 szt. pojemników do segregacji odpadów

 

 

139.763,40

 

 

Strony: 1 2 3 4 5