Istnieje możliwość nieodpłatnego odbioru pojemników na odpady komunalne o pojemności 120 l

image_pdfimage_print

Informujemy, że istnieje możliwość nieodpłatnego odbioru pojemników na odpady komunalne o pojemności 120 l, służące do zbierania „frakcji mokrej”.

Pojemniki są wydawane w Urzędzie Miejskim w Bychawie.

W przypadku nie otrzymania worków do segregacji możliwe jest ich odebranie w siedzibie Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Bychawie ul. M. Rataja 6 w godzinach pracy, tj. od 7.00 do 15.00 lub w Urzędzie

 

Zebrane odpady należy wystawiać do godziny 7.00 zgodnie z harmonogramem odbioru na granicy nieruchomości w miejscu dostępnym dla pojazdu odbierającego (pracownicy przedsiębiorstwa nie mogą wchodzić na tereny prywatnych nieruchomości) .

Prosimy o oznakowanie pojemników na odpady komunalne nazwą ulicy i numerem porządkowym posesji, na której one się znajdują.

Numeracja pojemników umożliwi firmie odbierającej odpady identyfikację posesji, z której odbierane są odpady komunalne.

 Nazwy ulic i numery posesji na pojemniku powinny być trwałe i umieszczone w widocznym miejscu.

Oznakowanie pojemnika można wykonać za pomocą markera, farby lub naklejki.