IV Turniej Sołectw w Piłkę Nożną o Puchar Burmistrza Bychawy 24 sierpnia na stadionie miejskim w Bychawie. Zgłoszenia drużyn do 20 sierpnia.

Zapraszamy młodzież do wzięcia udziału w IV Turnieju Sołectw w Piłkę Nożną o Puchar Burmistrza Bychawy, który zostanie rozegrany w trakcie dożynek na stadionie miejskim w Bychawie. Termin zgłoszeń upływa 20 sierpnia 2014 r. Zgłoszenia drużyny w Urzędzie Miejskim w Bychawie (pok. nr 10) dokonuje sołtys. 

 

 

Regulamin IV Turnieju Sołectw o Puchar Burmistrza Bychawy podczas Dożynek Gminnych w Bychawie w dniu 24 sierpnia 2014 r.

 
I. Postanowienia ogólne
§ 1
 
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się IV Turniej Sołectw o Puchar Burmistrza Bychawy.
2. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują w dniu 24 sierpnia 2014 roku podczas Dożynek Gminnych w Bychawie.
3. Organizatorami turnieju są Burmistrz Bychawy i Bychawski Ludowy Klub Sportowy „Granit”.
4. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikiem dostępny jest na stronie www.bychawa.pl.
5. Organizator zastrzega sobie w szczególnych okolicznościach prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
 
II. Uprawnienia zawodników do gry
§ 2
 
1. W turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy zamieszkujący lub pochodzący z danego sołectwa, którzy ukończyli 15 rok życia. Za zawodników niepełnoletnich podczas trwania turnieju odpowiadają kapitanowie drużyn.
2. Zawodnicy w porozumieniu z lekarzem rodzinnym zobowiązani są do złożenia oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w rywalizacji sportowej. Oświadczenia zobowiązany jest zebrać kapitan, który poprzez swój podpis na liście startowej potwierdza spełnienie wymogu.
3. Zawodnik zostanie dopuszczony do gry, jeżeli będzie posiadał obuwie i odzież sportową przystosowaną do gry w piłkę nożną (dopuszczalne obuwie: „halówki”, „turfy”, „lanki”).
 
III. Podstawowe przepisy
§ 3
1. Czas gry – 2 x 7 min.
2. Pierwsza runda turnieju odbędzie się w systemie grupowym, po rozgrywkach grupowych nastąpi faza pucharowa. Liczba zespołów w grupach zależna będzie od liczby zgłoszonych drużyn .
3. Liczba zawodników – 6 (5+bramkarz)
4. Zmiany w „systemie hokejowym” dokonywane podczas przerw w grze
5. Nie obowiązuje przepis o spalonym
6. W spotkaniach rozgrywanych w „systemie pucharowym”, jeżeli mecz w regulaminowym czasie zakończy się wynikiem nierozstrzygniętym, sędzia zarządza dogrywkę 2 x 3 min.
Jeżeli po dogrywce mecz w dalszym ciągu będzie nierozstrzygnięty następuje konkurs rzutów karnych – 3 karne dla każdej drużyny.
7. W przypadku otrzymania czerwonej kartki przez zawodnika, zespół gra w osłabieniu przez 2 minuty, a ukarany zawodnik nie może grać do końca spotkania. W przypadku poważnego naruszenia zawodnik może być zawieszony na kolejny mecz albo zdyskwalifikowany do końca turnieju. O karach decydują organizatorzy.
8. W pozostałych przypadkach obowiązują przepisy gry w piłkę nożną PZPN.
 
IV. Postanowienia końcowe
§ 4
 
1. Wszelkie zastrzeżenia i protesty dotyczące turnieju rozpatrywane będą w czasie trwania turnieju.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączność interpretacji niniejszego regulaminu oraz moją prawo podejmowania wiążących decyzji w sprawach dotyczących turnieju nie ujętych w niniejszym regulaminie.