IX edycja konkursu plastycznego na kartkę pocztową

image_pdfimage_print

altCo roku, na nasze zaproszenie do Konkursu Plastycznego na Projekt Świątecznej Kartki Pocztowej Gminy Bychawa odpowiadają wszystkie szkoły i setki uczniów. Co roku, również, otrzymujemy wiele pięknych projektów kartek, za które serdecznie dziękujemy.

Kontynuując tę piękną tradycję, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IX już edycji tego konkursu – Boże Narodzenie 2010. Zaproszenie kierujemy do dzieci i młodzieży, w szczególności uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na terenie gminy Bychawa. Główną nagrodą będzie, podobnie jak w ubiegłych latach, publikacja projektu i rozesłanie kartek świątecznych z życzeniami od burmistrza. Laureat – autor najpiękniejszej kartki pocztowej otrzyma również nagrodę rzeczową. Dodatkowo, autorzy prac najwyżej ocenionych przez komisję, zostaną uhonorowani wyróżnieniami w postaci dyplomów i upominków. Po konkursie zostanie przygotowana wystawa wszystkich prac w Bychawskim Centrum Kultury.

Regulamin konkursu
Regulamin IX edycji Konkursu Plastycznego na Projekt Świątecznej Kartki Pocztowej Gminy Bychawa – Boże Narodzenie‘2010

1.    Organizatorem konkursu jest Burmistrz Bychawy.
2.    Adresatami IX edycji konkursu plastycznego na projekt świątecznej kartki pocztowej gminy Bychawa są dzieci i młodzież.
3.    Tematem konkursu jest wykonanie projektu bożonarodzeniowej kartki pocztowej. Kartka powinna zawierać elementy graficzne związane z miastem i gminą Bychawa (np. herb, bychawska szopka, budynki i kościoły).
4.    Format pracy: dowolny, ale mile widziane są prace wykonane na papierze w kształcie KWADRATU
5.    Technika wykonania pracy: dowolna.
6.    Patronat medialny nad konkursem objął „Głos Ziemi Bychawskiej”.
7.    Każda praca powinna zostać czytelnie podpisana na odwrocie: imię, nazwisko, klasa, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela (instruktora).
8.    Prace muszą być nadesłane najpóźniej do dnia 3 grudnia 2010 roku na adres: Redakcja „Głosu Ziemi Bychawskiej’, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa lub przyniesione do redakcji. Można je również dostarczyć do Punktu Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie.
9.    Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.
10.    Komisja konkursowa spośród wszystkich wybierze jedną pracę, która zdobędzie GRAND PRIX. Spośród pozostałych prac, komisja konkursowa wybierze dowolną ich liczbę, które zdobędą wyróżnienia.
11.    Główna nagroda dla autora najlepszego projektu (zdobywcy Grand Prix) to publikacja wydawnicza karty pocztowej w nakładzie 500 sztuk. Będzie to oficjalna kartka pocztowa Gminy Bychawa z okazji tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia.
12.    Autor nagrodzonej pracy oraz autorzy prac wyróżnionych otrzymają dyplomy i upominki.
13.    Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 20 grudnia 2010 roku. O wynikach szkoły zostaną powiadomione drogą korespondencji. Wyniki zostaną również opublikowane na łamach GZB i na oficjalnej stronie internetowej Bychawy.
14.    Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w terminie podanym przez organizatora.
15.    Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nadesłanych prac w prasie, katalogu, Internecie oraz innych publikacjach, a także w celach wydawniczych prawo dokonywania zmian i modyfikacji prac.

Burmistrz Bychawy
/-/ Andrzej Sobaszek