Jesienna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie

Na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1737) informuję, że w dniach 21-26 września 2018 r.* na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

  • Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 – 30 dawek na 1 km2, Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych,
  • Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości,
  • około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu,
  • Nie wolno dotykać szczepionki!!!
  • Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem,
  • Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem,
  • Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii,
  • Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę.

* Termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl.