Jesienny Konkurs Recytatorski – eliminacje

image_pdfimage_print
Jesienny Konkurs RecytatorskiCentrum Kultury w Lublinie Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
zapraszają do udziału
w XI Jesiennym Konkursie Recytatorskim „Literatura Lubelszczyzny”

Eliminacje gminne odbędą się 16 października 2007 o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej przy ul. Piłsudskiego 22 w Bychawie

 


Regulamin XI Jesiennego Konkursu Recytatorskiego 2007

REGULAMIN KONKURSU

I. Adresaci
Zapraszamy do konkursu uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, studentów i wszystkich dorosłych miłośników recytacji z województwa lubelskiego i Lublina.

II. Założenia programowe
Temat tegorocznego Jesiennego Konkursu Recytatorskiego brzmi: “Literatura Lubelszczyzny ”. Pragniemy aby uczestnicy konkursu pogłębili poszukiwania repertuarowe sięgając po teksty twórców żyjących na Lubelszczyźnie lub okresowo z nią związanych. Tematyka tekstów oraz czas ich powstania jest dowolny. Zachęcamy do sięgania po autorów z najbliższych wam rejonów. Teksty muszą być publikowane w książkach lub prasie literackiej.
Recytatorzy przygotowują dwa wiersze lub wiersz i fragment prozy. W przypadku bardzo wielu uczestników w turniejach powiatowych, organizator ma prawo wskazać do wykonania tylko jeden tekst. W turnieju wojewódzkim prezentowane są obydwa teksty.
Łączny nieprzekraczalny czas prezentacji: uczniowie szkół podstawowych – do 5 minut, starsi – do 7 minut. Organizator zastrzega sobie prawo do przerywania dłuższych prezentacji.
Uczestnik przygotowuje repertuar nie prezentowany w innych konkursach ani w poprzednich edycjach JKR.

III. Kryteria oceny
Oceny prezentacji konkursowych dokona Jury powołane przez organizatora. Kryteria oceny:
– wybór i dobór tekstów;
– dostosowanie tekstów do możliwości wykonawczych i interpretacyjnych recytatora;
– interpretacja utworów;
– kultura słowa;
– ogólny wyraz artystyczny.
Jury przyzna nagrody rzeczowe i wyróżnienia w poszczególnych grupach wiekowych (uczniowie szkół podstawowych i starsi), wszyscy wykonawcy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Werdykt jury jest niepodważalny.

IV. Zasady organizacyjne i terminy

Eliminacje środowiskowe
W przypadku dużej liczby chętnych, prosimy dyrektorów szkół, domów kultury, nauczycieli i instruktorów o przeprowadzenie eliminacji.

TURNIEJE POWIATOWE
Zwracamy się z prośbą o ich organizację do placówek, które już od lat nie zawiodły nas w tym trudnym zadaniu. W Turnieju Wojewódzkim może udział wziąć 5 recytatorów z każdego powiatu. O zasadach wyboru recytatorów decydują placówki upoważnione przez WOK. Eliminacje powiatowe powinny odbyć się przed 14 listopada 2007 r. Nie przewidujemy bezpośrednich zgłoszeń uczestników do Konkursu Wojewódzkiego. Zaznaczamy, że organizator będzie honorował jedynie karty opatrzone pieczęcią instytucji odpowiedzialnej za kwalifikacje powiatowe.
Prosimy organizatorów eliminacji powiatowych o przesłanie kart zgłoszeń 5 recytatorów w nieprzekraczalnym terminie 15 listopada 2007 r. (mogą być przesłane faxem) na adres: WOK w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin, tel./fax (081) 532 37 75, e-mail: k.rzepa@wok.lublin.pl.

TURNIEJ POWIATOWY W LUBLINIE

W Turnieju biorą udział recytatorzy z powiatu lubelskiego ziemskiego i miasta Lublina.
Organizator: Centrum Kultury w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
Termin: 25 – 26 października 2007 r. (czwartek, piątek)
Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12

25 października
9.00 – szkoły podstawowe z terenu m. Lublina
14.00 – gimnazja z terenu m. Lublina i powiatu ziemskiego (okolice Lublina)

26 października
9.00 – szkoły podstawowe z powiatu ziemskiego
14.00 – szkoły ponadgimnazjalne i starsi z terenu m. Lublina i powiatu ziemskiego
17.00 – rozmowy z Jury, odczytanie protokołu, wręczenie nagród ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Lublinie i Centrum Kultury w Lublinie.

Zgłoszenia

Uczestnicy zobowiązani są do osobistego dostarczenia lub przesłania kart zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie 16 października 2007 r. ( proszę pamiętać o tym, że zwykłe listy docierają do nas nawet po tygodniu od wysłania). Karty, które dotrą do organizatora po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. Adres: Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin, Pani Anna Krawczyk, pok. 102.

Liczba zgłoszeń
Powiat ziemski: do 8 uczestników z gminy ( jeśli odbyły się eliminacje gminne) lub do 4 osób z placówki ( szkoła, dom kultury, klub – eliminacje we własnym zakresie).
Miasto Lublin: do 5 osób z placówki ( po eliminacjach wewnątrzszkolnych)

Zawiadomienia pisemne o terminie występu nie będą wysyłane. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat kolejności występów prosimy dzwonić do Pani Anny Krawczyk, tel. 081 536 03 10, nie wcześniej niż 23 października 2007 r.

TURNIEJ WOJEWÓDZKI
Wojewódzkie przesłuchania recytatorów odbędą się w dniach 26-28 listopada 2007 roku w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3 od godz. 10.00. Uczestnicy otrzymają pisemne zawiadomienie o terminie występu. Organizatorzy zapewniają instruktorom nauczycielom rozmowy z konsultantami-jurorami.

KONCERT FINAŁOWY

Wyłonieni po przesłuchaniu wszystkich uczestników eliminacji wojewódzkich Laureaci Konkursu wystąpią w koncercie, który odbędzie się 7 grudnia 2007 w Sali Nowej Centrum Kultury w Lublinie przy ul. Peowiaków 12.

Informacji na temat przebiegu konkursu w całym województwie udziela Katarzyna Rzepa – WOK w Lublinie, tel. 081 53 242 07
Informacje na temat przebiegu turnieju powiatowego w Lublinie udziela Anna Krawczyk – CK w Lublinie, tel. 081 53 603 10

Więcej informacji na stronach internetowych: www.ck.lublin.pl oraz www.wok.lublin.pl