Józef Rachwał

Wnioskodawca: Janusz Urban, Burmistrz Bychawy (2013)

Zasłużony miłośnik i pasjonat sportu, trener, kierownik drużyny, sekretarz i skarbnik Bychawskiego Ludowego Klubu Sportowego „Granit” Bychawa.

Józef Rachwał to wieloletni pracownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie, w sekcji zaopatrzenia. Jego życiową pasją jest miłość do sportu oraz współpraca z młodzieżą w dziedzinie sportu. Pan Józef Rachwał był organizatorem wielu zawodów i obozów sportowych dla młodzieży, zawodników, działaczy i instruktorów. Czynnie współdziałał w zakresie rozwoju różnych dyscyplin sportowych oraz sekcji i szkoleń sportowych. Jego osoba związana jest z klubem sportowym BLKS „Granit” Bychawa od jego powstania aż do chwili obecnej. W roku 1965 był zawodnikiem drużyny piłkarskiej LZS „Czarni”, która w późniejszym okresie zmieniła nazwę na BLKS „Granit”. W roku 1976 rozpoczął pracę jako trener drużyny.

Przez wiele lat w klubie sprawował funkcję menedżera drużyny, sekretarza i skarbnika. Odpowiadał za sprawy kadrowe Klubu oraz kontakty z Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej. Dbał i nadzorował nad obsługą techniczną obiektu sportowego, wkładając swój wysiłek i pracę w jego zabezpieczenie i utrzymanie. W najtrudniejszych chwilach dla klubu zawsze przy nim był i robił wiele, aby utrzymać funkcjonowanie klubu. To pod jego trenerską wodzą „Granit” świętował pierwszy w historii awans w rozgrywkach ligowych.

Pan Józef Rachwał to znakomity organizator i koordynator imprez sportowych. Za swoje zasługi sportowe i wkład włożony w edukację sportową, w roku 2006 został wyróżniony nagrodą za upowszechnianie kultury w dziedzinie sportu.