Jubileusz 480-lecia Bychawy oraz 60-lecia odzyskania praw miejskich – wieczór wspomnień

Jubileusz 480-lecia istnienia naszego miasta oraz 60-lecia odzyskania praw miejskich mieszkańcy świętowali już w piątek 25 maja br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Tam to miał miejsce wieczór wspomnień.

Spotkanie rozpoczęła artystyczna inscenizacja ukazująca moment, kiedy to król Zygmunt Stary (Marek Kuna) przekazał Mikołajowi Pileckiemu (Marcin Słowikowski) dokument nadający Bychawie status miejski. W przedstawieniu wziął udział także dobosz (Mieczysław Tracz), który oznajmiał kolejne etapy widowiska. Narracji  podjęła się Teresa Tracz – prezes Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego. Po powitaniu zebranych gości przez Barbarę Cywińską – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie – głos zabrał Marek Kuna, który oczarował wszystkich barwną opowieścią o XVI-wiecznych realiach. Pierwszą część wieczoru urozmaicił także fragment tekstu autorstwa podróżnika Wacława Świątkowskiego opisujący Bychawę z 1908 roku (zainteresowanych zachęcamy do lektury „Dziejów Bychawy” pod red. Ryszarda Szczygła, str. 137-138) oraz prezentacja filmu Jakuba Kuna pt. „Wirtualna Bychawa 1938”. Nim się spostrzegliśmy monologi przerodziły się w żywą dyskusję suto okraszoną bychawskimi wspomnieniami, jakimi dzielili się m.in. Maria Dębowczyk, Zdzisław Gomułka, Mirosław Grzesiak, Henryk Jakubiak, Jan Kusy i Danuta Spawka. Przywoływano historie związane z powstaniem powiatu (w 1956 roku), z rozmieszczeniem poszczególnych budynków i miejsc ważnych dla mieszków – placów targowych i studni, z Antonim Budnym, z Domem Ludowym – gdzie niegdyś kwitło życie towarzyskie i kulturalne. Nie zabrakło także opowieści o relacjach panujących między bychawianami-chrześcijanami a Żydami – w końcu stanowili oni, jeszcze nie tak dawno patrząc z perspektywy 480-letniej historii Bychawy, ważny element krajobrazu naszego miasta.

Sylwia Paćkowska/ Urząd Miejski w Bychawie 

fot. Marek Matysek/ Urząd Miejski w Bychawie