Już wkrótce bezpieczniej na drodze Bychawa-Romanów!

image_pdfimage_print

Długo oczekiwana modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2284L (od km 0+794 do km 3+651) oraz nr 2285L (od km 0+000 do km 2+302) pomiędzy Bychawą a Romanowem nabiera realnego kształtu! W trakcie podróży można już zaobserwować pracujące koparki i busy przewożące ziemię.

Wkrótce stworzona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa o długości 4,37 km, a także wzmocnione pobocze, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na tej trasie.

Dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu w wysokości 3 446 648 złotych z funduszy unijnych oraz wkładowi finansowemu Powiatu Lubelskiego, cała przebudowa odcinków dróg wyniesie łącznie 4 371 metrów bieżących nawierzchni, a całkowity koszt tej inicjatywy wyniesie 8 755 238 złotych. Gmina Bychawa pozyskała blisko 3,5 mln złotych z funduszy unijnych na ten cel.

Głównym zamiarem tego przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców, ułatwienie dostępu do usług publicznych i miejsc pracy oraz zwiększenie atrakcyjności dla inwestorów poprzez odnowę nawierzchni dróg powiatowych nr 2284L i 2285L, których łączna długość wynosi 4 371 metrów.

Nowa nawierzchnia znacznie skróci czas podróży, a także wpłynie pozytywnie na dostępność do dróg wojewódzkich nr 835 i 834 oraz do różnych obiektów użyteczności publicznej i gospodarstw rolnych.

Przedsięwzięcie planuje się zrealizować w latach 2023-2024.


Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” oraz poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  – operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


fotografie: Karolina Raganowicz