Kącik Przedsiębiorcy

Kącik Przedsiębiorcy, jest to miejsce, w którym Lokalny Mikro – Przedsiębiorca – uzyska w formie uporządkowanej: pomocne informacje, porady, formularze, wzory umów, informacje prawne, linki do instytucji wspierających mikro-przedsiębiorców, a także uzyska bezpłatne e-Porady, Konsultacje, w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej etc.- kompendium narzędzi możliwych do przekazania w tej formie, pozwalających mikro-przedsiębiorcom uzyskać pożądane i przydatne informacje. Ze wszystkich dokumentów, instrukcji, regulaminów, porad, e-porad niezbędnych dla mikro-firm, które znajdujących się w bezpłatnym i innowacyjnym serwisie www.mikroporady.pl można korzystać bezpłatnie w nieograniczonym czasie.
W ramach naszego know-how, udostępniamy bezpłatnie Gminom/ Miastom, a co za tym idzie Lokalnym Mikro-przedsiębiorcom – dostęp poprzez kanał Internetowy – do naszej bazy materiałów i dokumentacji.
 
Na stronie www.mikroporady.pl  – można znaleźć także pomoc w zakresie sporządzania przez Mikro-Przedsiębiorców dokumentów w kontakcie z JST więcej: http://mikroporady.pl/prowadzenie-dzialalnosci/twoj-kontakt-z-urzedem.html 
 
 https://mikroporady.pl/prowadzenie-dzialalnosci/kacik-przedsiebiorcy.html