Karta Dużej Rodziny

image_pdfimage_print

2014-07-03 karta-duzej-rodziny logo

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny (link)

Zobacz jakie zniżki oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny (link)

Info:

średni czas oczekiwania: 1 miesiąc
pracownik do kontaktu: Agnieszka Chemperek tel. 815 660 004 wew. 53
potrzebne dokumenty:
  • wypełniony wniosek,
  • oświadczenie rodzica o pełni praw rodzicielskich,
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki.