Kartka Wiekanocna 2010 – konkurs

image_pdfimage_print

Trwa VIII edycja konkursu pod patronatem Burmistrza Bychawy na projekt świątecznej kartki pocztowej. Prace muszą być nadesłane najpóźniej do dnia 17 marca 2010 roku na adres: Redakcja „Głosu Ziemi Bychawskiej’, ul. M. J. Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa lub przyniesione osobiście. Można je również dostarczyć do Punktu Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie.

Do konkursu zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Główną nagrodą będzie, jak w latach biegłych, publikacja wydawnicza projektu. Laureat – autor najpiękniejszej kartki pocztowej otrzyma również nagrodę rzeczową. Dodatkowo autorzy prac najwyżej ocenionych przez komisję, zostaną uhonorowani wyróżnieniami w postaci dyplomów i upominków.
Proszę o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Regulamin

VIII edycji konkursu plastycznego na projekt świątecznej kartki pocztowej gminy Bychawa – Wielkanoc‘2010

1.    Adresatami VIII edycji konkursu plastycznego na projekt świątecznej kartki pocztowej gminy Bychawa są dzieci i młodzież.
2.    Organizatorem konkursu jest Burmistrz Bychawy.
3.    Tematem konkursu jest wykonanie projektu wielkanocnej kartki pocztowej. Kartka powinna zawierać elementy graficzne związane z gminą Bychawa (np. herb, budynki, miejsca, osoby).
4.    Format pracy: dowolny.
5.    Technika wykonania pracy: dowolna.
6.    Patronat medialny nad konkursem objął „Głos Ziemi Bychawskiej”.
7.    Każda praca powinna zostać czytelnie opisana na odwrocie: imię, nazwisko, klasa, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela (instruktora)
8.    Prace muszą być nadesłane najpóźniej do dnia 17 marca 2010 roku na adres: Redakcja „Głosu Ziemi Bychawskiej’, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa lub przyniesione do redakcji. Można je również dostarczyć do Punktu Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie.
9.    Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.
10.    Komisja konkursowa spośród wszystkich wybierze jedną pracę, która zdobędzie GRAND PRIX. Spośród pozostałych prac, komisja konkursowa wybierze dowolną ich liczbę, które zdobędą wyróżnienia.
11.    Główną nagrodą dla autora najlepszego projektu (zdobywcy Grand Prix) będzie publikacja wydawnicza karty pocztowej w nakładzie 1000 szt. Będzie to oficjalna karta pocztowa Gminy Bychawa z okazji tegorocznych Świąt Wielkiej Nocy.
12.    Autor nagrodzonej pracy oraz autorzy prac wyróżnionych otrzymają dyplomy i upominki.
13.    Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 19 marca 2010 roku. O wynikach szkoły zostaną powiadomione drogą korespondencji. Wyniki zostaną również opublikowane na łamach GZB i na oficjalnej stronie internetowej Bychawy.
14.    Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w terminie podanym przez organizatora.
15.    Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nadesłanych prac w prasie, katalogu, Internecie oraz innych publikacjach, a także w celach wydawniczych prawo dokonywania zmian i modyfikacji prac.

Burmistrz Bychawy

 Andrzej Sobaszek