Kolejna edycja projektu „Startuj z nami po sukces z zawodowy (II)”

image_pdfimage_print

PROJEKT  „Startuj z nami po sukces zawodowy II”

 

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

  1. Absolwentów szkół zawodowych, średnich zawodowych oraz policealnych
  2. Zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie jako osoby bezrobotne/poszukujące pracy
  3. Osób, które do jednego roku od ukończenia szkoły wyjadą na staż zagraniczny

 (wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie)

 

 

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

60-dniowe staże zawodowe w miejscowości Bad Freienwalde w Niemczech

Transport do miejsca odbywania stażu i z powrotem

Transport lokalny

Zakwaterowanie i wyżywienie podczas pobytu w Niemczech

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie bagażu oraz ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą

Opiekę mentora podczas odbywania stażu

Przygotowanie językowe i kulturowe przed wyjazdem na staż (intensywny kurs języka niemieckiego)

Kieszonkowe – ok. 3.500 zł na cały wyjazd

Program kulturowy – wycieczki, ogniska, dyskoteki

Na zakończenie stażu certyfikat Europass

 

STAŻ MOŻNA ODBYĆ W ZAWODACH:

mechanika samochodowego, montera instalacji sanitarnej, cieśli budowlanego, technologa robót wykończeniowych w budownictwie, pracownika ogólnobudowlanego, piekarza, kelnera, kucharza, cukiernika, barmana, opiekuna osoby starszej

 

PLANOWANY HARMONOGRAM:

  • lipiec – sierpień 2016 r. – staż zagraniczny dla pierwszej grupy – 15 os.
  • wrzesień – październik 2016 r. – staż zagraniczny dla drugiej grupy – 15 os.

 

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Łukasz Ipnar:  l.ipnar@puplublin.pl, (81) 745-18-16 wew. 271

 

 

Załącznik: ULOTKA INFORMACYJNA o projekcie