Komputery zakupione w ramach projektu Granty PPGR zostały przekazane uczestnikom projektu.

W dniu 5 września 2022 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie burmistrz Bychawy Janusz Urban przekazał laptopy rodzinom uczestniczącym w projekcie.

Projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich  w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Planowane efekty projektu: usprawnienie zdalnej nauki oraz realizacji obowiązków szkolnych przez dzieci poprzez przeciwdziałanie deficytom sprzętu komputerowego i utrudnieniom w dostępie do Internetu na terenach popegeerowskich.

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Wartość projektu: 48 600 zł

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 48 600 zł (100%)

Projekt finansowany z:

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa V:  Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia  REACT-EU

Działania 5.1 rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”