Komunikat dotyczący zakończenia gwarancji na wykonane w 2018 r. instalacje w ramach projektu: „Dostawa i montaż zestawów kolektorów słonecznych oraz kotłów wykorzystujących biomasę na terenie gminy Bychawa”

image_pdfimage_print

Informujemy, że w związku ze zbliżającym się terminem końca gwarancji na wykonane instalacje, ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń usterek w Urzędzie Miejskim w Bychawie będzie dzień 14.09.2023 r.

Prosimy o zwrócenie uwagi, czy zainstalowane w Państwa nieruchomościach zestawy działają prawidłowo – ze szczególnym uwzględnieniem kotłów na biomasę (zalecamy przygotowanie kotłów do sezonu grzewczego oraz wykonanie próbnego uruchomienia do końca sierpnia). W przypadku zauważenia wystąpienia usterki podlegającej gwarancji, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie do urzędu i niezwlekanie z tą czynnością do ostatniego dnia.

Jednocześnie – w związku z powtarzającymi się pytaniami – informujemy, że nie będzie wymieniany glikol w instalacjach solarnych w 5. roku eksploatacji (w tej edycji warunki dofinansowania z UE nie pozwalały na taką możliwość).

Od dnia 15.09.2023 r. wszelkie naprawy oraz serwis należy przeprowadzać we własnym zakresie.

Przeniesienie własności urządzeń w drodze podpisania odpowiedniego dokumentu i ze względu na ilość instalacji (1088 szt.) nastąpi sukcesywnie w 1. kwartale 2024 r. W tej sprawie każdy właściciel będzie informowany indywidualnie.

Ponadto prosimy o niezwłoczną informację w przypadku zaistniałej zmiany danych kontaktowych na adres email: oze@bychawa.pl lub nr tel. 815660004 (wew. 21).