Konkurs dla dzieci na album, dziennik z podróży, fotorelacji, kroniki, reportażu, gry miejskiej na temat integracji w czasie ferii

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół specjalnych, domów dziecka, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu Powiatu Lubelskiego, miasta Bychawa i Miasta Bełżyce do udziału w konkursie: Powiat Lubelski i jego okolice – najlepszym miejscem na integracje w czasie ferii

Termin nadsyłania prac do 09.03.2022 r.

Tematyka i forma prac:

  1. Tematyką prac jest promocja walorów turystyczno- krajoznawczych oraz popularyzacja wśród uczniów historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego jako forma integracji uczniów Powiatu Lubelskiego i jego okolic.
  2. Forma pracy może mieć charakter albumu, dziennika z podróży, fotorelacji, kroniki, reportażu, gry miejskiej itp. i być wykonana w dowolnie wybranej przez uczestników technice.
  3. Dopuszcza się przekazanie materiałów w formie elektronicznej (na nośnikach CD, pendrivach) oraz w wersji papierowej

Prace prosimy przesyłać na adres mailowy: konkursmiedzyszkolny.powiatowy@gmail. com lub na adres:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie, ul. Gen. Andersa 2, 23-100 Bychawa

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach, ul. Fabryczna 2B, 24-200 Bełżyce

Regulamin dostępny w załączniku

Organizatorzy: PP-P w Bychawie, PP-P w Bełżycach

Patronat honorowy Starosty Lubelskiego Zdzisława Antonia,

Patronat Honorowy Burmistrza Miasta Bychawa

Patronat Honorowy Burmistrza Miasta Bełżyce

Załączniki: