Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich – temat przewodni „Ostatki w polskiej tradycji”

image_pdfimage_print

Szanowni Państwo,
miło mi poinformować, że Kancelaria Prezydenta RP już po raz drugi jest organizatorem II edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Tematem przewodnim tej edycji będą „Ostatki w polskiej tradycji”.

Konkurs zainicjowany jest przez Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser-Dudę i objęty został także Jej Honorowym Patronatem. Adresatami konkursu są: Koła Gospodyń Wiejskich, wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym
działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Etap wojewódzki odbędzie się w formule on-line z terminem naboru od 20.11.2021 r. do 28.02.2022. Etap ogólnopolski planowany jest w formule stacjonarnej. Zwycięzcy etapu wojewódzkiego zaprezentują się podczas zmagań konkursowych w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Otrębusach. W wydarzeniu planowany jest udział Małżonki Prezydenta RP. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich.

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są także na oficjalnej stronie Prezydenta RP – https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/konkurs-dlakol-gospodyn-wiejskich-o-nagrode-malzonki-prezydenta-rp/ii-edycja.