Konkurs – KARTKA ŚWIĄTECZNA

Konkurs na kartkę świąteczną dla uczniów szkółPoprzednie dwie edycje konkursu plastycznego na projekt kartki pocztowej, cieszyły się wśród uczniów ogromnym powodzeniem. Dziękujemy dyrektorom szkół oraz nauczycielom za rozpropagowanie idei konkursu w szkołach oraz zapraszam do wzięcia udziału w następnym.

 Adresatem KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PROJEKT BOŻONARODZENIOWEJ KARTKI POCZTOWEJ są uczniowie wszystkich typów szkół (podstawowych, gimnazjów, średnich) w gminie Bychawa oraz zainteresowanych spoza gminy. Główną nagrodą jest zdobycie Grand Prix konkursu, publikacja wydawnicza najpiękniejszej karty pocztowej w nakładzie 1000 szt. oraz rozesłanie jej ze świątecznymi życzeniami po instytucjach całego kraju. Będzie to piękny element promujący zarówno gminę Bychawa, jak i szkołę. Laureat, autor najpiękniejszej kartki pocztowej, otrzyma również nagrodę rzeczową. Dodatkowo autorzy prac najwyżej ocenionych przez komisję, zostaną uhonorowani wyróżnieniami w postaci dyplomów i upominków.

Informacji udziela p. Monika Głazik, tel. 0-81 56-60-144, gzbg@wp.pl.

 
REGULAMIN
Konkursu plastycznego
na projekt bożonarodzeniowej kartki pocztowej

1.Konkurs adresowany jest uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich
2. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Bychawy.
3. Patronat medialny nad konkursem objął „Głos Ziemi Bychawskiej”.
4. Tematem konkursu jest bożonarodzeniowa kartka pocztowa, zawierająca elementy graficzne, tematycznie powiązane z gminą Bychawa.
5. Format pracy –A5 lub A4.
6. Technika wykonania pracy – dowolna.
7. Każda praca powinna zostać czytelnie opisana na odwrocie: imię, nazwisko, klasa, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela (instruktora)
8. Prace muszą być nadesłane najpóźniej do dnia 10 grudnia 2007 roku na adres: Redakcja „Głosu Ziemi Bychawskiej”, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa lub przyniesione do redakcji. Można je również dostarczyć do Punktu Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie.
9. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.
10. Komisja konkursowa spośród wszystkich prac wybierze pracę jednego uczestnika, który zdobędzie Grand Prix oraz dowolną liczbę prac, którym przyzna wyróżnienia.
11. Główną nagrodą dla autora najlepszego projektu (zdobywcy Grand Prix) będzie publikacja wydawnicza karty pocztowej w nakładzie 1000 szt. Będzie to oficjalna karta pocztowa gminy Bychawa z okazji Świąt Bożego Narodzenia w 2007 roku.
12. Autor nagrodzonej pracy otrzyma również nagrodę rzeczową.
13. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają dyplomy i upominki.
14. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 14 grudnia 2007 roku. O wynikach szkoły zostaną powiadomione listownie. Wyniki zostaną podane również na łamach GZB, oraz na oficjalnej stronie internetowej Bychawy: www.bychawa.pl
15. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w terminie podanym przez Organizatora.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nadesłanych prac w prasie, katalogu, Internecie oraz innych publikacjach, a także prawo na dokonywanie zmian i modyfikacji.