KONKURS „MÓJ MIKOŁAJ” NAPISZ LIST DO ŚW. MIKOŁAJA I OPISZ SWÓJ WYMARZONY PREZENT

image_pdfimage_print

BYCHAWSKIE
CENTRUMKULTURY
Z A P R A S Z A
KONKURS „Mój Mikołaj” Napisz List do św. Mikołaja i opisz
swój wymarzony prezent*. Przygotuj kartkę świąteczną.
6 grudnia Mikołaj może odwiedzić właśnie Ciebie!

WARTOŚĆ PREZENTU DO 300 ZŁ .
NA ZESTAWY PRAC CZEKAMY DO 2 GRUDNIA 2020

REGULAMIN

Konkurs „Mój Mikołaj” 

1. Organizatorzy Konkursu:

Bychawskie Centrum Kultury.

ul. M. J. Piłsudskiego 34

23-100 Bychawa

tel. 81 5660124 mail. sekretariat@ebck.pl

2. Regulamin

Uczestnicy:

W Konkursie mogą wziąć udział dzieci ze szkół podstawowych, przedszkoli i ośrodków kultury z terenu Gminy Bychawa.

Konkurs skierowany jest dla dzieci w wieku do 10 lat.

Prezentacje konkursowe:

– uczestnik własnoręcznie przygotowuje kartkę świąteczną wykonaną dowolną techniką.

– uczestnik pisze „list” do Św. Mikołaja, w którym opisuje jak spędza święta i dlaczego zasłużył na prezent.

Ponadto należy opisać swój wymarzony prezent – tj. jedną rzecz. Rodziców i opiekunów prosimy o selekcję opisanego prezentu, tak aby jednorazowa jego wartość nie przekraczała kwoty 300zł.

Forma literacka jest dowolna: list, opowiadanie, wiersz.

3. Jury konkursu i kryteria oceny:

Organizator powołuje niezależne Jury Konkursu, które dokona oceny prac.

Ocenie podlegają zarówno kartka świąteczna oraz „list”.

3 najlepsze zestawy prac nagrodzone zostaną opisanym

w „liście” prezentem.

Jury oceniać będzie:

a) pomysłowość

b) technikę artystyczną pracy

c) WŁASNORĘCZNE wykonanie.

e) treść i formę „listu”

f) kreatywność

Jury przyzna nagrody rzeczowe. Werdykt Jury jest niepodważalny.

4. Zgłoszenia

Uczestnicy dostarczą pracę w kopertach do dnia 02.12.2020 do BCK. Przy wejściu od strony parkingu ustawiony zostanie specjalny pojemnik na kompletne prace. Koperty konkursowe można dostarczać od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00.

W kopercie oprócz „listu” powinna znaleźć się kartka świąteczna oraz kartka z informacją o autorze (imię, nazwisko, adres, wiek, numer telefonu rodzica lub opiekuna).

5. Postanowienia końcowe.

Przewidywane ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 5 grudnia 2020r na stronach internetowych oraz portalu społecznościowym organizatora

6 grudnia w godzinach wieczornych Mikołaj osobiście dostarczy opisany w liście prezent.

– Dodatkowe informacje w sprawie Konkursu można uzyskać mailowo i pod numerem telefonu (81) 56 6 0124,

– Udział w Konkursie oznacza zaakceptowanie Regulaminu przez uczestnika oraz wyrażenie zgody na publikację prezentacji. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie i przekazywanie podmiotom trzecim informacji o swoich pracach do celów związanych z Konkursem.