Konkurs na kartkę po raz piętnasty

image_pdfimage_print

2013-11-20 kartka swiateczna 300Został ogłoszony XV konkurs plastyczny na projekt świątecznej kartki pocztowej gminy Bychawa. Zaproszenie skierowane jest do dzieci i młodzieży.

 

Główną nagrodą będzie publikacja wydawnicza nagrodzonego projektu i rozesłanie kartek świątecznych z życzeniami od Burmistrza Bychawy. Autorzy prac najwyżej ocenionych przez komisję zostaną uhonorowani wyróżnieniami w postaci dyplomów i upominków z herbem Bychawy.

 

Projekty przyjmowane są do 6 grudnia w Urzędzie Miejskim w Bychawie.

 

 

Regulamin XV edycji konkursu:

 

1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Bychawy.

2. Adresatami XV edycji konkursu są dzieci i młodzież.

3. Tematem konkursu jest wykonanie projektu bożonarodzeniowej kartki pocztowej.

4. Preferowany format pracy: A4.

5. Preferowane techniki wykonania pracy: plakatówka, akwarela, pastel.

6. Każda praca powinna zostać czytelnie podpisana na odwrocie: imię, nazwisko, klasa, szkoła (instytucja), imię i nazwisko nauczyciela (instruktora).

7.Prace muszą być dostarczone do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa do dnia 6 grudnia 2013 roku.

8. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.

9. Komisja konkursowa spośród wszystkich wybierze jedną pracę, która zdobędzie GRAND PRIX. Spośród pozostałych prac, komisja konkursowa wybierze dowolną ich liczbę, które zdobędą wyróżnienia.

10. Główną nagroda dla autora najlepszego projektu (zdobywcy Grand Prix) jest publikacja wydawnicza karty pocztowej. Będzie to oficjalna kartka świąteczna Burmistrza Bychawy z okazji tegorocznych świąt Bożego Narodzenia.

11. Autor nagrodzonej pracy oraz autorzy prac wyróżnionych otrzymają dyplomy i upominki z herbem Bychawy.

12. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w terminie podanym przez organizatora, najpóźniej do 18 grudnia 2013 roku. O wynikach szkoły zostaną powiadomione drogą korespondencji. Wyniki zostaną również opublikowane również na łamach „Głosu Ziemi Bychawskiej” i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie www.bychawa.pl.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nadesłanych prac w prasie, katalogu, Internecie oraz innych publikacjach, a także w celach wydawniczych prawo dokonywania zmian i modyfikacji projektów.

14. Patronat medialny nad konkursem objął „Głos Ziemi Bychawskiej”.

Burmistrz Bychawy

Janusz Urban