Konkurs na KARTKĘ WIELKANOCNĄ 2008

ImageBurmistrz Bychawy zaprasza do wzięcia udziału w IV edycji konkursu plastycznego na projekt świątecznej kartki pocztowej WIELKANOC’2008.

Adresatami tej edycji konkursu są uczniowie szkół podstawowych.

Główną nagrodą będzie zdobycie Grand Prix konkursu, publikacja wydawnicza najpiękniejszej karty pocztowej w nakładzie 1000 szt. oraz rozesłanie jej ze świątecznymi życzeniami po instytucjach całego kraju. Będzie to piękny element promujący zarówno gminę Bychawa, jak i szkołę. Laureat – autor najpiękniejszej kartki pocztowej otrzyma również nagrodę rzeczową. Dodatkowo autorzy prac najwyżej ocenionych przez komisję, zostaną uhonorowani wyróżnieniami w postaci dyplomów i upominków.

Wszelkie zapytania prosimy kierować do p. Moniki Głazik, tel. 0-81 56-60-144, gzbg@wp.pl.

 


Regulamin

IV edycji konkursu plastycznego
na projekt świątecznej kartki pocztowej

Wielkanoc 2008

 
1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Bychawy.

2. Patronat medialny nad konkursem objął „Głos Ziemi Bychawskiej”

3. Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych.

4. Tematem konkursu jest wielkanocna kartka pocztowa, zawierająca elementy graficzne, tematycznie powiązane z gminą Bychawa.

5. Format pracy –A5 lub A4.

6. Technika wykonania pracy – dowolna.

7. Każda praca powinna zostać czytelnie opisana na odwrocie: imię, nazwisko, klasa, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela (instruktora)

8. Prace muszą być nadesłane najpóźniej do dnia 10 marca 2008 roku na adres: Redakcja Głosu Ziemi Bychawskiej, ul. M. J. Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa lub przyniesione osobiście do redakcji. Można je również dostarczyć do Punktu Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie.

9. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.

10. Komisja konkursowa spośród wszystkich prac wybierze pracę jednego uczestnika, który zdobędzie Grand Prix. Spośród pozostałych prac, komisja konkursowa wybierze dowolną ich liczbę, które zdobędą wyróżnienia.

11. Główną nagrodą dla autora najlepszego projektu (zdobywcy Grand Prix) będzie publikacja wydawnicza karty pocztowej w nakładzie 1000 szt. Będzie to oficjalna karta pocztowa gminy Bychawa z okazji Świąt Wielkiej Nocy w 2008 roku.

12. Autor nagrodzonej pracy otrzyma nagrodę rzeczową.

13. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają dyplomy i upominki.

14. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 11 marca 2008 roku. O wynikach szkoły zostaną powiadomione listownie. Wyniki zostaną opublikowane również na łamach Głosu Ziemi Bychawskiej, umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz na oficjalnej stronie internetowej Bychawy.

15. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w terminie podanym przez organizatora.

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nadesłanych prac w prasie, katalogu, Internecie oraz innych publikacjach, a także prawo na dokonywanie zmian i modyfikacji prac.