Konkurs ofert

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bychawa w zakresie sportu i kultury fizycznej oraz kultury i sztuki na 2009 rok.
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz art. 11 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Termin składania ofert upływa w dniu 9 lutego 2009 roku.

Załączniki:
Ogłoszenie tekst oryginalny PDF |Wzór oferty PDF, DOC |