Konkurs Piękne Miasto i Gmina 2009

zdjęcie wyróżnionego ogrodu w 2007Szanowni Mieszkańcy!!!

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VI EDYCJI KONKURSU „PIĘKNE MIASTO I GMINA"
Już po raz szósty będziemy wybierać najpiękniejsze posesje i balkony, których właściciele szczególnie cenią sobie estetykę i piękny wygląd oraz ład i porządek w tzw. przydomowym obejściu. Podobnie jak w latach ubiegłych Burmistrz i Rada Miejska liczą na szeroki udział mieszkańców, ich zaangażowanie w upiększanie własnych siedlisk, wypracowanie zachowań ekologicznych, a przez to bezpośredni wpływ na poprawę wyglądu miasta i wsi.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tegorocznej edycji i wybrania kategorii:

NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD
NAJPIĘKNIEJSZY BALKON
NAJPIĘKNIEJSZE SOŁECTWO

 

 

A oto regulamin konkursu:

Założenia Programowe:
Organizacja Konkursu ma na celu: poprawę estetyki i wyglądu miasta i gminy, popularyzację postaw przyjaznych środowisku, wyróżnienie mieszkańców miasta i wsi, którzy kładą nacisk na estetykę otaczającej ich przestrzeni.

Organizatorzy Konkursu:
Konkurs organizowany jest pod patronatem Burmistrza Bychawy.

Współorganizatorzy:

• Rada Miejska w Bychawie
• Urząd Miejski w Bychawie
• Bychawskie Centrum Kultury
• Bychawskie Towarzystwo Regionalne
• Redakcja „Głosu Ziemi Bychawskiej"
Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez Burmistrza Bychawy.

Organizacja Konkursu:
Współzawodnictwo konkursowe prowadzone jest w trzech kategoriach:
1.) NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD
2.) NAJPIĘKNIEJSZY BALKON
3.) NAJPIĘKNIEJSZE SOŁECTWO

Zgłoszenia do konkursu:
Osoby zainteresowane konkursem zgłaszają swój udział do Urzędu Miejskiego w Bychawie lub bezpośrednio do redakcji „Głosu Ziemi Bychawskiej”.W konkursie mogą brać udział ogrody i balkony zgłoszone przez:
• samych zainteresowanych
• wytypowane przez sołtysa, rady sołeckie, rady osiedli, burmistrza lub radnych.

Sołectwa do konkursu zgłaszają sołtysi, burmistrz lub radni.

Nagrody:
Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy w poszczególnych kategoriach. (Komisja może przyznać nagrody, wyróżnienia lub nagrody równorzędne).

Czas trwania konkursu:
• Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie zostały przedłużone do dnia 12 sierpnia 2009 r.
• Przegląd konkursowy przez powołaną przez burmistrza komisję nastąpi do dnia 20 sierpnia 2009 roku.
• Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas Dożynek Gminnych – 23 sierpnia 2009 r. na stadionie miejskim w Bychawie.

Oceny ogrodów, balkonów i sołectw dokona Komisja powołana przez Burmistrza Bychawy.

Ogłoszenie wyników:
Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez podanie ich do publicznej wiadomości w „Głosie Ziemi Bychawskiej".
Wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi na spotkaniu z władzami samorządowymi podczas obchodów Dożynek Gminnych w terminie podanym przez organizatora.

Burmistrz Bychawy
Andrzej Sobaszek