Konkurs Piękne Miasto i Gmina

Szanowni Mieszkańcy!!!

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VII EDYCJI KONKURSU „PIĘKNE MIASTO I GMINA”.
Już po raz siódmy będziemy wybierać najpiękniejsze posesje i balkony, których właściciele szczególnie cenią sobie estetykę i piękny wygląd oraz ład i porządek w tzw. przydomowym obejściu. Podobnie jak w latach ubiegłych Burmistrz i Rada Miejska liczą na szeroki udział mieszkańców, ich zaangażowanie w upiększanie własnych siedlisk, wypracowanie zachowań ekologicznych, a przez to bezpośredni wpływ na poprawę wyglądu miasta i wsi.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tegorocznej edycji i wybrania kategorii:  NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD, NAJPIĘKNIEJSZY BALKON, NAJPIĘKNIEJSZE SOŁECTWO.
alt

Regulamin konkursu:
Założenia Programowe:
Organizacja Konkursu ma na celu: poprawę estetyki i wyglądu miasta i gminy, popularyzację postaw przyjaznych środowisku, wyróżnienie mieszkańców miasta i wsi, którzy kładą nacisk na estetykę otaczającej ich przestrzeni.

Organizatorzy Konkursu:

Konkurs organizowany jest pod patronatem Burmistrza Bychawy.

Współorganizatorzy:
• Rada Miejska w Bychawie
• Urząd Miejski w Bychawie
• Bychawskie Centrum Kultury
• Bychawskie Towarzystwo Regionalne
• Redakcja „Głosu Ziemi Bychawskiej”
Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez Burmistrza Bychawy.

Organizacja Konkursu:
Współzawodnictwo konkursowe prowadzone jest w trzech kategoriach:
1.) NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD
2.) NAJPIĘKNIEJSZY BALKON
3.) NAJPIĘKNIEJSZE SOŁECTWO

Zgłoszenia do konkursu:
Osoby zainteresowane konkursem zgłaszają swój udział do Urzędu Miejskiego w Bychawie lub bezpośrednio do redakcji „Głosu Ziemi Bychawskiej” (tel. 81 56-60-144). W konkursie mogą brać udział ogrody i balkony zgłoszone przez:
• samych zainteresowanych
• wytypowane przez sołtysa, rady sołeckie, rady osiedli, burmistrza lub radnych.
Sołectwa do konkursu zgłaszają sołtysi, burmistrz lub radni.

Nagrody:
Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy w poszczególnych kategoriach. (Komisja może przyznać nagrody, wyróżnienia lub nagrody równorzędne).
Czas trwania konkursu:
• Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie przyjmowane są do dnia 13 sierpnia 2010 r.
• Przegląd konkursowy przez powołaną przez burmistrza komisję nastąpi do dnia 18 sierpnia 2010 roku.
• Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas Dożynek Gminnych – 22 sierpnia 2010 r.
Oceny ogrodów, balkonów i sołectw dokona Komisja powołana przez Burmistrza Bychawy.

Ogłoszenie wyników:
Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez podanie ich do publicznej wiadomości w „Głosie Ziemi Bychawskiej”.
Wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi na spotkaniu z władzami samorządowymi podczas obchodów Dożynek Gminnych lub w innym w terminie podanym przez Organizatora.

/-/ Burmistrz Bychawy
Andrzej Sobaszek