Konkurs plastyczny na projekt świątecznej kartki pocztowej do 4 grudnia

image_pdfimage_print

2012-11-13 farbyBurmistrz Bychawy ogłosił XIII konkurs na projekt świątecznej kartki pocztowej Gminy Bychawa. Projekty można składać do 4 grudnia br. Preferowane techniki wykonania projektów: plakatówka, akwarela, pastel. Główną nagrodą będzie podobnie jak w ubiegłych latach publikacja wydawnicza projektu. Autorzy prac najwyżej ocenionych przez komisję zostaną uhonorowani wyróżnieniami w postaci dyplomów i upominków z logo Bychawy. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

Założenia konkursowe XIII edycji Konkursu Plastycznego na Projekt Świątecznej Kartki Pocztowej Gminy Bychawa Boże Narodzenie 2012

 

 1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Bychawy.
 2. Adresatami XIII edycji konkursu są dzieci i młodzież z terenu gminy Bychawa.
 3. Tematem konkursu jest wykonanie projektu bożonarodzeniowej kartki pocztowej.
 4. Preferowany format pracy: A4.
 5. Preferowane techniki wykonania pracy: plakatówka, akwarela, pastel.
 6. Każda praca powinna zostać czytelnie podpisana na odwrocie: imię, nazwisko, klasa, szkoła (instytucja), imię i nazwisko nauczyciela (instruktora).
 7. Prace muszą być dostarczone do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa do dnia 4 grudnia 2012 roku.
 8. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.
 9. Komisja konkursowa spośród wszystkich wybierze jedną pracę, która zdobędzie GRAND PRIX. Spośród pozostałych prac, komisja konkursowa wybierze dowolną ich liczbę, które zdobędą wyróżnienia.
 10. Główną nagroda dla autora najlepszego projektu (zdobywcy Grand Prix) jest  publikacja wydawnicza karty pocztowej w nakładzie 500 sztuk. Będzie to oficjalna kartka świąteczna Burmistrza Bychawy z okazji tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia.
 11. Autor nagrodzonej pracy oraz autorzy prac wyróżnionych otrzymają dyplomy i upominki z logo Bychawy.
 12. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w terminie podanym przez organizatora, najpóźniej do 20 grudnia 2012 roku. O wynikach szkoły zostaną powiadomione drogą korespondencji. Wyniki zostaną również opublikowane na łamach „GZB” i na oficjalnej stronie internetowej Bychawy.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nadesłanych prac w prasie, katalogu, Internecie oraz innych publikacjach, a także w celach wydawniczych prawo dokonywania zmian i modyfikacji projektów.
 14. Patronat medialny nad konkursem objął „Głos Ziemi Bychawskiej”.

 

Burmistrz Bychawy

/-/ Janusz Urban